Kunstgjødsel metter verden

Det er mye snakk om økologisk landbruk og at det skal være bedre for miljøet å spise økologisk mat. Mange er derfor skeptiske til å kjøpe mat fra såkalt konvensjonelt landbruk. Noen ganger hevdes det også at økologisk mat kan mette hele verden, men stemmer det?

Økologisk lavere avlinger

Økologisk landbruk gir lavere avling. Hvis verden skal produsere like mye mat som i dag, men bare produsere på økologisk måte, må arealet som brukes til landbruk økes med 30 %, og det arealet finnes ikke. Verden har ikke nok tilgjengelig jord til dette. Økologisk mat kan dermed ha et større CO2-avtrykk enn konvensjonelle landbruksprodukter. Økologisk mat er ikke nødvendigvis verken sunnere eller mer velsmakende, for smak og kvalitet avhenger av mange faktorer, blant annet jordsmonn og værforhold.

Økologisk betyr ikke sprøytemiddelfritt

Økologisk betyr ikke at maten er produsert uten bruk av sprøytemiddel. Den eneste forskjellen er at økologiske sprøytemidler er laget av naturlige ingredienser. Heldigvis betyr ikke sprøytemiddel nødvendigvis at maten er farlig å spise. Korn kan faktisk være langt farligere å spise dersom det ikke er sprøytet. Muggsopp kan produsere mykotoksiner som kan føre til sykdom og død. Skal du som bonde sprøyte åkeren om kvelden, bør du sjekke ut arbeidslys fra https://nordeye.com/, som gjør det lettere å jobbe i mørket.

Økologisk kan gi matmangel

Den største forskjellen mellom konvensjonelt og økologisk landbruk, er bruken av kunstgjødsel. Husdyrgjødsel brukes i begge former for landbruk, men i økologisk landbruk tilføres ikke næringsstoffer i form av kunstgjødsel. Noen hevder at økologisk mat er sunnere fordi det ikke brukes kunstgjødsel, men da er det viktig å understreke at kunstgjødsel inneholder naturlige stoffer, bare i konsentrert form. Det viktigste argumentet for å bruke kunstgjødsel er derimot at 48 % av verdens befolkning er avhengig av kunstgjødsel for å overleve. For uten kunstgjødsel vil avlingene halveres allerede den første sesongen. Det er derfor bøndene er opptatt av å bruke kunstgjødsel på riktig måte og i riktig mengde. Hvis du er bonde, vet du også hvor viktig det er med gode arbeidslys. På https://nordeye.com/ finner du arbeidslys til alle traktorer, slik at du enkelt kan gjøre onnearbeid døgnet rundt. Gode arbeidslys og kjørelys fra https://nordeye.com/ er også tilgjengelig til biler, anleggsmaskiner og ATV.

Hvem skal vi ta maten fra?

Ettersom kunstgjødsel metter 48 % av verdens befolkning, vil det bli umulig å mette alle i verden uten denne innsatsfaktoren. Hvis maten skal produseres uten kunstgjødsel, må vi rett og slett nekte halvparten av verden å spise mat. Hvem skal da sulte i hjel? Lavere matproduksjon vil gi økte matpriser, så dermed vil det være de fattige som sulter i hjel, mens de rike kan kjøpe mat uansett pris.

Økende priser på kunstgjødsel de siste månedene kan utløse nettopp disse problemene. Mange bønder, også her i Norge, vurderer å ikke så mathvete i 2022, rett og slett fordi prisen på kunstgjødsel er for høy. Det samme problemet rammer bønder over hele verden, og dette kan føre til dramatisk lavere avlinger, som igjen vil gi høyere priser. Konflikten mellom Russland og Ukraina kan også bidra til å drive matprisene opp. Kanskje vil det føre til at folk setter mer pris på bonden. Hvis du ser en traktor med arbeidslys fra https://nordeye.com/, bør du kanskje ikke klage på støy og lukt fra åkeren. Du bør heller være glad for at bonden jobber for å lage mat til deg og familien din.

Leave a Reply